• slide
    slide

Преземете ја бесплатна боенката

Страна 1 од 1
1.Име: *
2.Презиме: *
3.Пол: *ŽM
4.Улица: *
5.Број: *
6.Поштенски број: *
7.Место: *
8.Година на раѓање: *
9.Е-маил *

Ако сакатe да добивате информации прилагодени на возраста на вашите деца, пополнете ги и следниве податоци:

10.Број на деца:

Давам согласност на Медис д.о.о., Претставништво Скопје и со нив поврзаните друштва кои располагаат со собраните лични податоци дека може да ги употребуваат моите лични податоци, пол, име, презиме, адреса, е-маил адреса, мојата година на раѓање и на моите деца дека може да ги употребуваат добиени преку картицата за лојалност на компанијата Медис, како и податоците за моите активности во врска со е-новостите (добивање и отворање на пораки, следење прегледи на линкови во e-новостите) и да ги користат за понатамошни цели кои ќе следат со употребата на картицата за лојалност, учествo во различни акциски понуди или наградни конкурси, комуникација по пат на обична или електронска пошта и прегледи на интернет страните на производите на Медис д.о.о., Претставништво Скопје:

11.Prenos pobarvanke: *

Сакам да превземам боенка

12.Праќање на e-новости од Медис (теми од областа на здравјето)

Сакам да добивам е-новости од Медис

13. Други цели:
Праќање на бесплатни примероци
Спроведување на маркетинг истражувања (барање мислење за квалитетот на производот и услугата како и за потребата од додатни производи и услуги)

Запознаен/а сум со тоа дека нема да можам да добивам e-новости, односно прилагодени e-новости, да учествувам во многубројни акциски понуди, наградни конкурси и маркетинг истражувања како и добивање на бесплатни примероци ако не ја дадам својата согласност бидејќи Медис д.о.о., Претставништво Скопје не може да ми ги обезбеди тие услуги без обработка на моите податоци.

Запознаен/а сум со Политика на приватност а со тоа и со следното: со законската основа за обработката и периодот на чување на личните податоци; запознаен/а сум со тоа дека управителот може да ги проследи моите лични податоци на трето лице, односно со нив поврзаните партнери; запознаен/а сум со своите права во врска со обработката на личните податоци, а посебно со правото на повлекување на согласноста.

Согласноста можам да ја повлечам во било кое време на gdpr@medis-health.com без никакви негативни последици.

Запознаен/а сум со фактот дека Медис д.о.о., Претставништво Скопје може да ги употребува моите лични податоци во други држави при што моите лични податоци се заштитени на соодветен начин.